Natasa&Sanel - Wedding Story
Natasa&Sanel - Wedding Story This was one of a kind wedding story i have attended - more important, i was the one they choose to capture their unforgettable moments on their special day.
hochzeitsfotograf in wien, vjenčanje, vjencanje, svadba, svadbeni, salon, ljubav, vlasic, eko fis, svadbeni salon fis
1067
post-template-default,single,single-post,postid-1067,single-format-gallery,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
 

Natasa & Sanel

WEDDING STORY

Natasa & Sanel

Natasa&Sanel – Wedding Story

This was one of a kind wedding story i have attended – more important, i was the one they choose to capture their unforgettable moments on their special day.

I was honored to do that and to have opportunity to know them better. I don’t want to take you some more time reading my sentences about them, i will leave you to scroll between these photos hoping you would like it – and the rest about them i will hold for myself. 🙂

___________________

Ovo je bila jedna posebna svadbena priča kojoj sam prisustvovao – još bitnije, bio sam onaj koga su odabrali da zabilježi njihove nezaboravne trenutke na njihov poseban dan.

Bio sam počastvovan da to uradim i da imam priliku da ih bolje upoznam. Ne bih želio da vam oduzimam previše vremena u čitanju mojih rečenica o njima, ostavljam vas da se krećete između ovih slika u nadi da će vam se svidjeti – a ostatak o njima ću sačuvati za sebe. 🙂

www.facebook.com/karlo.gavric   I   www.karlogavric.com

Natasa&Sanel by Karlo Gavric

Natasa&SanelNatasa&Sanel-3Natasa&Sanel-4Natasa&Sanel-6Natasa&Sanel-7Natasa&Sanel-8Natasa&Sanel-9Natasa&Sanel-10Natasa&Sanel-11Natasa&Sanel-12Natasa&Sanel-13Natasa&Sanel-14Natasa&Sanel-16Natasa&Sanel-17Natasa&Sanel-20Natasa&Sanel-21Natasa&Sanel-22Natasa&Sanel-23Natasa&Sanel-24Natasa&Sanel-25Natasa&Sanel-26Natasa&Sanel-27Natasa&Sanel-28Natasa&Sanel-29Natasa&Sanel-30Natasa&Sanel-31Natasa&Sanel-33Natasa&Sanel-34Natasa&Sanel-35Natasa&Sanel-36Natasa&Sanel-37Natasa&Sanel-38Natasa&Sanel-39Natasa&Sanel-40Natasa&Sanel-41Natasa&Sanel-42Natasa&Sanel-43Natasa&Sanel-44Natasa&Sanel-45Natasa&Sanel-46brautNatasa&Sanel-48Natasa&Sanel-49Natasa&Sanel-51Natasa&Sanel-52Natasa&Sanel-53Natasa&Sanel-54Natasa&Sanel-55Natasa&Sanel-56Natasa&Sanel-57Natasa&Sanel-58Natasa&Sanel-59Natasa&Sanel-60Natasa&Sanel-62Natasa&Sanel-63Natasa&Sanel-64Natasa&Sanel-65Natasa&Sanel-66Natasa&Sanel-67Natasa&Sanel-68Natasa&Sanel-69Natasa&Sanel-70Natasa&Sanel-71Natasa&Sanel-72Natasa&Sanel-73Natasa&Sanel-74Natasa&Sanel-75Natasa&Sanel-76Natasa&Sanel-77Natasa&Sanel-78Natasa&Sanel-79Natasa&Sanel-80Natasa&Sanel-81Natasa&Sanel-82Natasa&Sanel-83Natasa&Sanel-84Natasa&Sanel-85Natasa&Sanel-86Natasa&Sanel-87Natasa&Sanel-88Natasa&Sanel-90Natasa&Sanel-92Natasa&Sanel-93Natasa&Sanel-94Natasa&Sanel-95Natasa&Sanel-96Natasa&Sanel-97Natasa&Sanel-98Natasa&Sanel-99Natasa&Sanel-100Natasa&Sanel-101Natasa&Sanel-102Natasa&Sanel-103Natasa&Sanel-104Natasa&Sanel-105Natasa&Sanel-106Natasa&Sanel-107Natasa&Sanel-108Natasa&Sanel-109Natasa&Sanel-110Natasa&Sanel - Wedding StoryNatasa&Sanel-112Natasa&Sanel-113Natasa&Sanel-114Natasa&Sanel-116Natasa&Sanel-117Natasa&Sanel-118Natasa&Sanel-119Natasa&Sanel-120Natasa&Sanel-121Natasa&Sanel-122Natasa&Sanel-124Natasa&Sanel-125Natasa&Sanel-126Natasa&Sanel-127Natasa&Sanel-129Natasa&Sanel-130Natasa&Sanel-131Natasa&Sanel-132Natasa&Sanel-133Natasa&Sanel-134Natasa&Sanel-135Natasa&Sanel-136Natasa&Sanel-137Natasa&Sanel-138Natasa&Sanel-139Natasa&Sanel-140Natasa&Sanel-141Natasa&Sanel-142Natasa&Sanel-143Natasa&Sanel-144Natasa&Sanel-145Natasa&Sanel-146Natasa&Sanel-147Natasa&Sanel-148Natasa&Sanel-149Natasa&Sanel-150Natasa&Sanel-151Natasa&Sanel-152Natasa&Sanel-153Natasa&Sanel-154Natasa&Sanel-155Natasa&Sanel-156Natasa&Sanel-157Natasa&Sanel-158Natasa&Sanel-159Natasa&Sanel-160Natasa&Sanel-161Natasa&Sanel-162Natasa&Sanel-163Natasa&Sanel-165Natasa&Sanel-166Natasa&Sanel-167Natasa&Sanel-168Natasa&Sanel-169Natasa&Sanel-170Natasa&Sanel-171Natasa&Sanel-172Natasa&Sanel-173Natasa&Sanel-175Natasa&Sanel-177Natasa&Sanel-178Natasa&Sanel-179Natasa&Sanel-180Natasa&Sanel-183Natasa&Sanel-184Natasa&Sanel-185Natasa&Sanel-186

At the end, here is short slideshow i made for them, with the song of their choise. Hope you like it. Please share & like if you find my work interesting.

_______________

Na kraju, kratki slideshow koji sam napravio za njih sa pjesmom po njihovom odabiru. Nadam se da će vam se svidjeti. Molim vas da share-ate i like-ate ako smatrate moj rad zanimljivim.

Tags:

No Comments

Post a Comment